Mukotushi Ururu [RAIKAGE]

Goto down

Mukotushi Ururu [RAIKAGE]

Příspěvek pro Mukotushi Ururu za Mon Jan 06, 2014 3:44 pm

Hijutsu
Jobuku- kamenné nite
Ide o to, že užívateľ môže predĺžiť voje prsty ako na rukách tak na nohách. Prsty sú vtedy ako keby z kameňa a je ťažké sa im vyhnúť. dajú sa využiť ako na obranu tak aj na útok. Patrí medzi Doton hijutsu a pochádza pôvodne z Kumogakure.
 
Naučené techniky

S-rank

Sennin Mōdo
Rank: S
Zaradenie: Nintaijutsu, Kuchiyose no jutsu (jež)
Popis techniky: Užívatel pomocou naturálnej energie, a vlastnej chakry rapídne zvýši všetky svoje schopnosti. Užívateľ vstrebáva chakru z okolia a následne ju zmiešava so svojou vlastnou chakrou. Tým užívateľ vyvára novú Senju chakru, ktorá je silnejšia než obyčajná užívateľova chakra. Tým pádom sa zvyšuje jeho rýchlosť, odolnosť, sila, reflexy, vnímanie a vytrvalosť. Ďalším plusom je silnejší vplyv na Taijutsu, Ninjutsu aj Genjutsu. V prípade Jezu no Senjutsu sa užívateľove telo čiastočne premení do stavu ježa, avšak pichliače mu nevyrastajú. Výhodou u tohto typu Senjutsu je že užívateľ vie pretrvať v obrovský teplotných rozdielov niekoľko stoviek mínusových teplôt po niekoľko tisícových plusových hodnôt, čo mu dáva obrovskú výhodu proti Katonu, Suitonu, a iným obdobám týchto elementov.
Senin mód ovplyvnení u Mukotushiho: Najdôležitejším plusom u techník samotného Mukotushiho je rozmach jeho Jobuku. Samotné Prsty sú teraz pevnejšie, silnejšie, môžu rásť do dlhšej vzdialenosti a hlavne prerazia skoro čokoľvek. (Ľudské telo taktiež). Jednotlivé techniky dostanú na rozsahu. Pri technike Akuma no te, sa počet prstov zmení na 20 a u Akuma no Inchi na 5. Okrem toho však Jobuku v tomto režime disponuje s novou schopnosťou a to trieštením prstov do vetiev a konárov, čím vytvoria obrovskú spleť sietí. Mukotushi obmedzenie na 10 prstov na rukách a 10 prstov na nohách je tým pádom pokorené a užívateľ tak získava obrovskú silu s neobmedzenými možnosťami.
Slabiny: Pri nadmernom zmiešaní prírodnej chakry sa užívateľ začne meniť do podoby zvieraťa v ktorej je, až sa celkom nepremení. Pred tým ako sa užívateľ pretransformuje do Senin modu musí byť v absolútnom klude, čo dáva nepriateľovi veľké šance na útok (u Jezu no Senjutsu je to 1 kolo). Počas toho ako užívateľ používa tento stav Senju chakra sa postupom času samozrejme vytráca a tak efekt Senju úplne vymizne. Mukotushi vie zotrvať v Sennin mode po dobu 5 kôl. Po využití Senj Modu sa užívateľ dostáva do stavu vyčerpania.
Zvitok: Samotnú zmluvu mal jeho Sensei, od vtedy je miesto zvitku neznáme.

Akuma no Inchi
Rank: S
Podstata: Doton
Zaradenie: Ninjutsu, Hijtsu
Popis: Po poskladaní pečatí sa s pod určeného miesta, ktoré so užívateľ zvolí vynorí obrovský 10m prst. Z daného miesta sa nemôže hýbať. No aj tak vie urobiť veľké škody a hlavne svojou silou rázne útoky. Slúžil hlavne na boj s veľkými nepriateľmi.
Slabina: Pomalý no masívny útok. Max. 4 kolá.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu


A-rank

Jobuku
Rank: A (základná technika klanu)
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijutsu, Hijutsu
Popis techniky: Pasívna technika, pri ktorej užívateľ môže nechať narásť svoje prsty v rôznych krivkách, teda ich predĺžiť. Výhodou, je že prsty sa môžu predĺžiť na akúkoľvek vzdialenosť, no ak užívateľ nevidí, kam smerujú vie to byť veľmi nebezpečné, a to preto, že sú z kameňa, čiže rozbúrať okolie pre skúseného užívateľa nerobí problém. Prsty sa dajú predlžovať ako na rukách tak na nohách, čiže spolu 20 prstov môže byť vyslaný ch naraz. Z touto technikou sa dá priamo bojovať s protivníkom, teda udierať ho prstami, či mu obaliť časť tela, čí mu znehybniť pohyb.
Slabiny: Samozrejme Raiton a veľa ďalších
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

Akuma no te
Rank: A
Podstata: Doton
Zaradenie: Ninjutsu, Hijutsu, Jobuku
Popis: Po poskladaní pečatí užívateľ začne privolávať 2 metrové prsty v priemere postupne alebo naraz. Najviac však 10. Užívateľ ako pri Jobuku s nimi manipuluje podľa uváženia.
Slabina: veľkosť prstov spôsobuje pomalosť, no po zasiahnutí majú ničivú schopnosť.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

Jobuku: Pianogēmu
Rank: A
Podstata: Doton, Hijtsu
Zaradenie: Ninjutsu, Taijutsu, Nintaijutsu
Popis: Po poskladaní pečatí sa pri užívateľovi vytvoria 2 Isihi Bunshin, spolu sa postavia chrbtom k sebe a všetci začnú používať Jobuk. Teda 30 prstov do všetkých smerov. Jutsu je možné vykonať aj s jedným klonom, no je to menej efektívne. Vytvorenie klonu trvá jeden post, druhý pre vytvorenie formácie.
Slabina: Po zasiahnutí klonu sa rozpadne.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

Jobuku no Kishin
Rank: A
Podstata: Doton
Zaradenie: Ninjtsu, Hijtsu
Popis: Užívateľ nechá svojimi prstami obaliť nepriateľ, ktorý stojí na zemi. Prsty ho obalia priamo a celkom, od hlavy po päty. Následne sa začnú niektoré konce rásť do výšky a rozdeľovať sa čím vytvoria kamenné konáre, stromu. Nakoniec sa scelia prst, ktoré obalili nepriateľa vytvoria tak kmeň stromu. Ten môže dosahovať až hrúbku 5 metrov. Celá technika slúži hlavne na znehybnenie nepriateľa, no na dobu neurčitú, pokým ju užívateľ nezruší. [/font]
Slabina: Užívateľ je pri tejto technike minimálne chránený. Dĺžka doby vytvorenia techniky je tak na 3 kolá vrátane začínajúceho. Technika sa dá použiť iba prstami z rúk a pri odseknutím prstov sa technika úplne preruší a prsty, ktoré doposiaľ obalili nepriateľa sa rozpadnú v kameni.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

B-rank

Akuma no hi
Rank: B
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijtsu, Hijutsu, Jobuku
Popis: Po poskladaní pečatí sa pod nepriateľom objavia užívateľove prsty z nôh, ktoré môžu útočiť na nepriateľa. Tiež sa môžu vrátiť späť do zeme a znova sa vynoriť.
Slabina: Užívateľ sa nemôže pohnúť z miesta, kde stojí.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

Jobuku: Kabubi
Rank: B
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijtsu, Hijutsu, Jobuku
Popis: Užívateľ  prepletie prsty, čím vytvorí kvázi koberec, stenu, ktorá ochraňuje určite územie. Veľkosť závisí od užívateľa.
Slabina: Užívateľ, je pri tomto jutsu chránený len spredu. Vytvorenie techniky trvá od veľkosti steny ktorú chce vytvoriť.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

Akuma no Shūjin (Diablov väzeň)
Rank: B
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijtsu, Hijutsu, Jobuku
Popis: Užívateľ  prepletie prsty okolo svojho nepriateľa a celého ho obalí do prstov, okrem hlavy. Nepriateľ sa nemôže hýbať a užívateľ sním môže robiť čo chce. Avšak ohybnosť prstov nedovolí užívateľa zmačoknúť a zabiť. Avšak po dlhšom pričinení dokáže rozlámať kosti v tele.
Slabina: Užívateľ, pri tejto technike využíva všetkých 10 prstov na rukách a tak je v obrane celkom obmedzený.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

Jobuku: Akuma no gan (Strela diabla)
Rank: B
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijtsu, Hijutsu, Jobuku
Popis: Užívateľ  nastaví svoju ruku do tvare pištole na smer, ktorý chce vystreliť. Následne sa konček jeho prstu oddelí a vystretý obrovskou rýchlosťou, ktorá prerazí aj človeka.
Slabina: Užívateľ musí namieriť a vedieť kde strieľa. Neprerazí obranné techniky
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

Jobuku: Gosuto (Mátohy)
Rank: B
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijtsu, Hijutsu, Jobuku
Popis: Užívateľ nechá z jednej svojich rúk  5 svojich prstov prepliesť, do tvaru 5 cípej hviezdy, kým sú spojení s jedným ich  koncov. Následne sa prsty pohybujú samovoľne a vyhľadávajú pohyb v okolí. Všetko čo sa hýbe následne obmotajú a znehybnia okolo rúk, nôh a krku. Tieto mátohy vedia byť veľmi ohybné v tvare, a dokážu sa vyhnúť kadečomu.
Slabina: Jedno kolo trvá vytvorenie mátohy. Na ďalšie môžu útočiť. Naraz môže užívateľ vytvárať iba 2 mátohy na každej z rúk. Po vytvorení však môže vytvárať ďalšie.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

Jobuku: Boru (Guľa)
Rank: B
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijtsu, Hijutsu, Jobuku
Popis:  Užívateľ nechá svoje telo prstami obklopiť guľou. Prsty sú tak prepletené, že do vnútra nepresiahne žiadne svetlo. V tomto okamihu samotný užívateľ získava obrovskú obranu voči vonkajším vplyvom. A po tom čo sa do guľe vytvorí diera, Užívateľ ju nechá znova uzavrieť. Taktiež môže užívateľ úmyselne nejakú časť odokryť aby videl čo sa v okolí deje.
Slabina: Užívateľ nemá potuchy čo sa deje za guľou. Guľou môže obaliť len veci v tesnej blízkosti, či že najčastejšie seba. Samotná Guľa je malá tak akurát pre užívateľa.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu


C-rank

Doton: Ishi Bushin
Rank: C
Podstata: Doton
Zaradenie: Ninjtsu
Popis: Klon sa podobá na obyčajný Iwa Bunshin, až nato že je viac odolný, ale zato nemôže skákať.
Slabina: Po silnom údere sa rozpadne na kamenie
Zvitok: Nachádza sa v knižnici Kumogakure

Kuchiyose no jutsu
Rank: C
Podstata:
Zaradenie: Ninjutsu
Popis: Užívateľ privoláva zviera s ktorý má zmluvu (V prípade Mukotushiho Jež)
Zvitok: Nachádza sa v knižnici Kumogakure

Kumo no shite (Ako pavúk)
Rank: C
Podstata: Doton
Zaradenie: Ninjutsu Hijutsu, Jobuku
Popis: Užívateľ nechá svoje prsty na rukách predĺžiť, vzápätí sa nimi vydvihne do výšky a vytvorí tak z prstov pavúčie nohy. V tomto momente má užívateľ výborný rozhľad do okolia a zvýši tak možnosť svojho pohybu.
Slabina: Užívateľ je celkom nechránený, keďže zamestnáva celkovo 8 prstov, a pri odseknutí viacerých prstov stráca rovnováhu.
Zvitok: Nachádza sa v knižnici Kumogakure


D-rank

Jobuku no Shi
Rank: D
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijutsu, Hijutsu, Jobuku
Popis: Užívateľ môže nechať svoje prsty oddeliť. Slúži hlavane na odkliesnenie a podobne. Oddelená časť sa nemôže hýbať, no nová časť užívateľových prstov môže znova rásť.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

Jobuku no Shin Haraimodoshi
Rank: D
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijutsu, Hijtsu
Popis: Užívateľ sa vymení s oddelenými časťami prstov, ktoré ho automaticky obmotajú útočiaci predmet. Kamenie sa stane nehybným. A zabráni pohybu toho, čo obmotali.
Slabina: Ľahko sa dajú rozbiť silnejším úderom.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu

Jobuku: Hanmā
Rank: D
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijutsu, Hijtsu
Popis: Užívateľ nechá 2 konce svoj prstov premotať do tvaru, gule, ktorú potom môže užívateľ používať ako Chikigiri. Neprepletené časti prstov sa dajú samozrejme predĺžiť a tým pádom aj Guľatý koniec.
Zvitok: Ukrytý v sídle klan

Jobuku: Sutikku
Rank: D
Podstata: Doton
Zaradenie: Nintaijutsu, Hijtsu
Popis: Nechá jeden zo svojich prstov predlžiť, väčšinou do priamky, ale môže aj do krivky a vytvorí tak palicu, ktorú môže následne nechať aj oddeliť.
Zvitok: Ukrytý v sídle klanu


Nenaučené techniky
Tieto techniky sa časom naučím.

B-rank
Akuma no Sasu (Diablov osteň)

C-rank
Hoi (obkľúčenie) 

 

_________________
Info
Techniky
Kuchiyose

"Maiku ga hataraite iru, sore wa amai hōshūdesu"
(Flákanie je prácou s tou najlepšou odmenou.)
avatar
Mukotushi Ururu
Jounin
Jounin

Počet příspěvků : 29
Registrován : 14. 07. 13

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Mukotushi Ururu [RAIKAGE]

Příspěvek pro Hokori Mai za Tue Sep 09, 2014 6:58 pm

Sennin modo Ti neprojde. To si každý už bude moct udělat se svým přivolávaným zvířátkem něco takového. Jsou věci, které by měli zůstat neměnné. Vzpomínám i na to, jak jsme to s Tebou s Assasinem řešili. Měl si se ucházet o post Kage a tohle byla Tvá podmínka. Nestal si se Kage, protože jsme na to nepřistoupili. proč by jsme měli tentokrát měnit názor, navíc když nejsi nijak víc vesnici prospěšný (u toho Kage to stálo alespoň za zvážení)?

_________________
avatar
Hokori Mai
Kanrisha (Tsukikage) *ADMIN
Kanrisha (Tsukikage) *ADMIN

Počet příspěvků : 1243
Registrován : 19. 07. 13

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru

- Similar topics

 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru