Uchiha Ichizoku

Goto down

Uchiha Ichizoku

Příspěvek pro Uchiha Benjiro za Mon Dec 08, 2014 5:12 pm

Uchiha klanHistorie

Klan má dlouhou a bohatou historii. Uchíhové společně se Senju stojí již na počátku dějin shinobi. Hagoromo Otsutsuki, přezdíván také jako sennin šesti cest, měl dva sny Indru a Asuru. Indra zdědil otcovy oční techniky společně s jeho duchovní energií a Asura v podstatě zdědil po otci jeho tělo (zjednodušeně řečeno, a však neberte to doslova). Indra je považován za otce všech Uchíhů a Asura členů klanu Senju. Nikdo přesně neví, jak mezi bratry postupně vznikaly spory, ale doba Indry a Asury se považuje za začátek nekončícího koloběhu nenávisti a bojů mezi členy klanu Uchíha a Senju. Tyto spory měly své klidové fáze, jako je například doba, kdy klan Uchíha a Senju tvořili Listovou, a však bylo i pár případů, kdy agrese mezi klanem Uchíha a Senju přesahovala tehdejší limity, kde lze zařadit i dobu, kdy se klan Uchíha pokoušel o převrat (tehdy přibližně doba od Madarova odchodu z vesnice po tragické vyvraždění klanu Uchíha).

Uchiha klan společně se Senju klanem jsou zakládajícími klany Konohagakure no sato. Ačkoli si to příliš lidí neuvědomuje, je to právě tento klan, kdo se zasloužil o přidělení názvu Skrytá listová vesnici. Tenkrát byl krásný slunečný den a legendární dvojice, Senju Hashirama a Uchiha Madara, se sešli, aby prodiskutovali budoucnost jejich společného snu, vytvoření místa, kde již malé děti nebudou nuceny dnem i nocí bojovat o svůj život s někým jiným. Tento jejich sen se ovšem netýkal pouze malých dětí, ale zahrnoval veškeré obyvatelstvo, které neustálými válkami mezi jednotlivými klany, bylo nuceno si neustále procházet těžko představitelnými situacemi. Tehdy bylo běžnou záležitostí, že z pěti synů se devíti let dožijí pouze dva. Na setkání Hashiramy s Madarou bylo řečeno, že vesnice potřebuje název. Ve chvíli, kdy Madara pozvedl děravý list a pohlédl skrze něj na vesnici, začíná oficiálně věk Konohagakure no sato, jelikož vesnici byl Madarou přidělen název Vesnice skrytá v listí.
Klan Uchiha a Senju svou nepředstavitelnou silou si podvolovali další klany, které se postupně přidávaly do jejich skupiny, a vesnice rostla. Jeden z největších úspěchů vesnice zaznamenala, kdy se k ní rozhodl přidat klan Shimura a Sarutobi, z kterého pochází Sarutobi Hiruzen, Sandaime Hokage, a jeho přítel, s kterým měli jisté neshody, Danzo Shimura. Nakonec klan Uchíha a Senju dobili značné území později zvané Ohnivou zemí.

Období vzestupu vesnice končí tím, kdy Uchíhové (prvně Madara) začali pociťovat nedocenění obyvatelstvem vesnice a rozhodli se s tím něco dělat. První byl Uchiha Madara, kterému došlo, že vesnice nebyla nikdy jeho snem, nýbrž pouze snem Hashiramy, a tak se ji rozhodl zničit. Bitva, která rozhodla o osudu Konohagakure no sato, se odehrála na místě, kde nyní tito dva velikáni mají své sochy, v Údolí konce. Ostatní Uchíhové nabývali postupně téhož dojmu co Madara. Obzvláště když v historii vesnice nebyl Hokagem zvolen ani jeden Uchíha, i když na rozvoji vesnice měl stejnou zásluhu jako klan Senju. Agrese mezi vesnicí a Uchíhy stoupala, jako například při incidentu, kdy došlo k "nehodě", a Kyuubi se uvolnil a začal běsnit. Ve vesnici přišlo příliš mnoho lidé o svůj život. Rada vesnice z toho začali vinit Uchíhy, jelikož nabyli podezření, že Kyuubi při svém běsnění byl řízen sharinganem. Tragickým důsledkem stoupající agrese mezi Uchihy a Senju (později vesnicí) bylo vyvraždění klanu Uchíha Uchihou Itachim a Uchihou Obitem. Kdysi rušné čtvrtě klanu se změnili na sídliště duchů, kde nikdo neměl v plánu přebývat déle než-li je nutné.

Po několika desetiletích od této tragické události hrozba, že klan zanikne, byla vyvrácena, a to právě díky Uchihovi Sasukemu, který si dal za úkol klan obnovit. Není tedy divu, že měl v plánu mít mnoho dětí, pravděpodobně to bral stylem, jakože se jedná o jeho povinnost rozšířit klan, a proto jej nesrovnávejte se zvrhlíky jakými byl Jiryaya-chan a podobní. Sasukeho snaha nebyla marná a současné dějiny se mohou chlubit výskytem hned několika Uchíhů, kteří ačkoli si toho vědomi nejsou, všichni mají společného předka, Uchihu Sasukeho.


Rodokmen

Novodobé dějiny klanu, aneb úvod k jednotlivým větvím klanu

Příslušnící klanu Uchíha jsou rozděleni do několika větví klanu, kde převážná většina má své kořeny u Uchihy Sasukeho. Výjimku tvoří Itachiho větev, která vznikla ještě za dob, kdy Itachi nebyl považován za nukenína, takže ještě před vyvražděním klanu. Itachi měl s jednou kunoichi v Konoze milostný vztah, ale ten dlouho nepotrval, jelikož jim osud nepřál, když byla Itachimu přidělena jeho tajná S rank mise, týkající se vyvraždění jeho klanu. Po této misi byl prohlášen nukenínem, a tím pádem musel urychleně opustit svou vesnici, takže také svou milovanou Izumi Mikomi. Do vesnice sice pak pořád měl přístup, jelikož znal tajné heslo, sloužící k průchodu bariérou, obklopující Konohu, ale nemohl si dovolit svou milovanou vystavit nebezpečí, které plynulo z jeho návštěv. Proto se Itachi nikdy nedozvěděl, že Mikomi pár měsíců po Itachiho odchodu porodila syna a dala mu jméno Kagami. Kagami se stal otcem Uchihy Neura, a zde začíná již příběh, který se odehrál na NS.

Sňatek Uchíhy Sasukeho s Haruno Sakurou je znám všem občanům Konohy (vše je řádně sepsano v archivech Konohagakure no sato, celý rodokmen větve Sasuke-Sakura), ale nikdo neví, že když Sasuke opustil Sakuru, jak to míval ve zvyku, a vydal se na cesty napříč světem, poznal Hanu Haruko, půvabnou a oslňivou krásku. Sasuke daleko od domova nemohl odolat kouzlu této kunoichi, a tak po nějaké době se z jejich přátelství stalo něco víc. Sasuke s Hanou měli dva syny Uchihu Hideakiho a Uchihu Mamora. Uchiha Hideaki byl ten vzorný příklad Uchíhy s typickými vlastnostmi čleů klanu. Uchiha Mamoru byl však pravý opak. Uvědomoval si prokletí klanu, kterým je věčná nenávist, a tak se rozhodl žit obyčejný život, popíraje svůj původ se vším, co zahrnuje. Takto vychovával svého syna Ryuu, který stejným způsobem vychovával zas své syny Rokura a Hira. Větev, z které pochází Uchíha Rokura, tedy nelze charakterizovat typickými rysy Uchíhů, když řadu let dvě generace této větve si hráli na něco, čím nebyli. Snažili se zplynout s davem jako obyčejní občané Hi no Kuni.

Uchiha Kisuke a Uchiha Ken patří mezi potomky členů klanu, kteří byli vychovávaní Uchíhovským způsobem (stylem, tradicemi) v Konohagakure no sato. Otec Uchíhy Kena, Uchiha Hotaka, sice byl potomkem, stejně jako otec Rokura, Uchíhy Mamora, ale Hotaka odmítl zapřít svůj původ a dokázal, že dokonce i jako Uchíha dokáže obstát proti nekonečnému cyklu nenávisti klanu. Jednou za čas se totiž stane, že je někdo v klanu trochu z jiného těsta jako ostatní (např. Uchiha Shisui, Uchiha Itachi...). Čím více potomků Uchíhů bylo, tím víc různých pohledů na tento svět. Toto nejspíš způsobilo to, že klan v dnešní době není jednotný jako např. klan Hyuuga. Kdysi ale tento klan jednotný byl. Konaly se rady/schůze, kde se probíralo budoucnost klanu. Toto však jsou doby ještě před vyhlazením Uchíhů skrze Itachiho a Obita. Možná v budoucnu se nalezne někdo, kdo dá klanu Uchíha opět jakýsi tvar. Současný vůdce klanu, Uchiha Itachi, má za to, že je lepší Uchíhy nespojovat do jakéhosi celku, protože se takto alespoň nebude opět opakovat historie, kdy by klan Uchíha opět kvůli pocitu nerovnocennosti ve vesnici se pokusil o převrat.

Nakonec je potřeba zmínit nejslavnější, jedinou v archivech Konohy sepsánou, větev klanu, která se za těch pár generací dosti s ostatními klany promíchala. Jedna se o větev klanu, která je odvozena od páru Haruno Sakury a Uchíhy Sasukeho. Ti měli dceru Uchíhu Saradu, která pak s Uzumakim Borutem měla Uchihu Benjira a Haruno Ayano. Jelikož se některé znaky v rodině objevují třeba ob jednu generaci, na generaci Uchihy Sarady nepřipadá nikdo s rysy rodiny Haruno, ale dcera Sarady a Boruta zdědila takřka vše po své babičce, Haruno Sakuře.  Z toho lze očekávat, že další generace, potomci Benjira nebo Ayano, budou mít nějaké rysy klanu Uzumaki, ba dokonce možná i klanu Hyuuga, když Borutova matka je Hyuuga Hinata. Tuto větev klanu tedy nelze považovat za plno krevní Uchíhy, ale rozmanitost genetického kodu této větve má řadu výhod, o kterých může běžný Uchiha pouze snít (např. po Uzumaki Borutu potomci můžou zdědit chakru, která v BOS dosahuje dokonce 5 etc.). Ayano a Benjiro vyrůstali odděleně, a to kvůli nehodě, která se kdysi stala. Sarada totiž jak Ayano tak i Benjira počala na staré roky, kdy to je pro mnohé ženy takřka nemožné. Ayano porodila skoro bez problémů, ale o pár let později, kdy přišel na svět Benjiro, při porodu zemřela. Boruto nebyl schopen se postarat ani o Benjira a ani o Ayano, a tak Benjiro skončil ve sirotčinci a Ayano byla vychovávaná v rodině Yamanaka.


Kekei Genkai

Za Kekei Genkai klanu se považuje sharingan, mangekyou sharingan, eternal mangekyou sharingan, případně rinnegan, jelikož jediný, kdo byl schopen probudit rinnegan byl Uchíha. Sharingan je znám hlavně tím, že dokáže do jisté míry předvídat pohyby nepřítele, díky čemuž je pak schopen je kopírovat. Ovšem i sharingan má své omezení, a jak bylo předvedeno v boji Kakashiho proti Itachimu, když má někdo v BOS skládaní pečetí na 5, těžko postřehne i jedinou pečeť. Sharingan má sám o sobě pět úrovní. Tři mají svůj základ v sharinganu jako takovém, a nelze zpátky vracet sharingan o úrovně zátky. Čtvrtá se projevuje probuzením mangekyou shraringanu, kde je možná jeho deaktivace a aktivace "obyčejného" sharinganu na třetí úrovni. Ačkoli se MS jeví jako dokonalá úroveň sharinganu, která uživatelovi umožní přístup k mnohým silným technikám, má své omezení, kterým je trvalá slepota, když se bude příliš používat. Tento problém řeší eternal mangekyou sharingan, který je však pouze možné získat implantací MS bratra či sestry. V současnosti EMS disponuje jako jediný z klanů Uchíha Kisuke. Získat větší úroveň od jedničky až po čtyřku lze prodělání nějakého psychického šoku či změny postoje k dané věci (viz. Obito, když se rozhodl, že je na čase se nepříteli postavit, a přestat se chovat jako bačkora). Dlouho se myslelo, že jediný možný způsob, jak získat MS je zabít svého nejlepšího přítele, ale potom, co Itachi MS získal, když viděl svého nejlepšího přítele umírat, se ukázalo, že tomu tak ne vždycky je. Smrt nejlepšího přítele v tom ale nejspíš hraje velkou roli. Pátou úroveň, kterou je rinnegan, lze získat pouze implantací Senju buněk, a to pouze toho Senju, který ovládl mokuton. Probuzení rinneganu pak může trvat i několik desítek let, jak tomu bylo u Uchíhy Madary. Stane se tak za podmínek, že shinobi z větší půlky ovládl sílu klanu Senju i Uchíha a musí se jednat o reinkarnaci Indry, která pro tuto generaci je již zabraná, vzhledem k mrtvému Uchíhovi Kagamimu (nový Indra připadá v úvahu po smrti Ashury- Assasina, ale to tím, že se teprve narodí).
Sharingan je jedním ze dvou věcí, která jsou schopna ovládnout a zkrotit sílu bijuu, a to bez žádných vážnějších vedlejších účinků. Také již na úrovni třetí zkracuje dobu učení se nových technik o tři dny.


Jeden významný muž kdysi řekl, že není více milujících lidí než jsou Uchíhové, žel, tato láska je pomalu ničí a stojí za vznikem temnoty v jejich srdci.

_________________
Techniky:


Bodové Hodnocení Schopností:

Ninjutsu 5
Taijutsu 4
Genjutsu 5
Inteligence 4
Síla 4
Rychlost 5
Chakra 4
Ruční pečetě 3
Celkem 34
avatar
Uchiha Benjiro
Velitel ANBU
Velitel ANBU

Počet příspěvků : 171
Registrován : 05. 06. 14

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Uchiha Ichizoku

Příspěvek pro Hokori Mai za Fri Feb 20, 2015 9:51 pm

POVOLENO

_________________
avatar
Hokori Mai
Kanrisha (Tsukikage) *ADMIN
Kanrisha (Tsukikage) *ADMIN

Počet příspěvků : 1243
Registrován : 19. 07. 13

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru

- Similar topics

 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru